Sākums

Daugavpils atklātais orientēšanās čempionāts

7. jūnijā Stropu mežā notiks Daugavpils pilsētas orientēšanās čempionāts. Publicēts: nolikums

8. jūnijā 13. vidusskolā notiks telpu orientēšanās sacensības. Publicēts: nolikums

9. - 10. jūnijā Egļukalna slēpošanas bāzē norisināsies Daugavpils atkātais orientēšanās čempionāts.

Publicēts nolikums un atvērta pieteikšanās.

On 8th June indoor orienteering competition will take place in Daugavpils 13th Secondary School. Published bulletin.

From 9th to 10th June Daugavpils Open Orienteering Championships will take place in Egļukalns Skiing base.

Published bulletin and opened online entry.

Saturday, May 26, 2018