Rekvizīti:

Biedrība "Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs "Stiga""
Reģ. Nr.: 40008024064
Adrese: Šaurā iela 27-16, Daugavpils, LV 5410
Banka: AS "Swedbank"
Swift kods: HABALV22
Konts: LV27HABA0551039116333

 

Kluba valdes locekļi:

Kluba vadītājs Jānis Gaidelis,  tālr. 28885241 (Taku-O, Ski-O)
Trenere Anastasija Smoļakova, tālr. 29846908 (vietējie pasākumi, treniņi un projekti)
Matīss Ratnieks, tālr. 20252282 (valts un starptautiskā mēroga pasākumi un projekti)

OK STIGA statūti: šeit