Sākums

Sezonas atklāšanas sacensības

Vasaras sezonas sezonas atklāšanas sacensības norisināsies Jaunā Forštates mežā 30. martā. Sacensību centrs - šautuve. 

Publicēti rezultāti un spliti, V21 karte.

Publicēts starta protokols

Publicēts nolikums un pieteiktie dalībnieki. 

Biedra naudu* par 2019. gadu būs iespējams samaksāt Sezonas atklāšanas sacensību reģistrācijā.

*Lai kļūtu par OK „Stiga“ biedru, jāiemaksā biedra nauda 15 EUR katram cilvēkam, skolniekiem un studentiem - 7,5 EUR. BJC „Jaunība” audzēkni nodod saviem treneriem mācību gada sakumā BJC „Jaunība“ gada iemaksu 7,11 EUR un skaitās OK „Stiga“ biedri tekošo mācību gadu. Tikai OK „Stiga“ biedriem tiks pilnībā vai daļēji segti izdevumi sakarā ar piedalīšanos pilsētas, republikas vai starptautiskās sacensībās atbilstoši 2019. gada dotācijai no Daugavpils pilsētas pašvaldības.

 

Write comment (0 Comments)

Rēzeknes novadā attīstas aktīvās atpūtas iespējas!

Biedrība „Orientēšanās klubs “Stiga”” piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. R2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Rēzeknes novada dabas potenciāla izmantošana iedzīvotāju brīvdabas veselīga dzīvesveida,  aktīvās atpūtas un tautas sporta pasākumu nodrošināšanai””.


Orientēšanās klubs “Stiga” ir veiksmīgi realizējusi projektu, iegādājoties elektroniskās atzīmēšanās sistēmu “SPORTIdent” un orientēšanās sacensību inventāru, lai paplašinātu aktīvās atpūtas iespēju klāstu Rēzeknes novadā un nodrošinātu tautas seriāla “Ezerzeme” norisi. Tāpat projekta ietvaros tika uzzīmētas divas orientēšanās kartes “Malta” un “Janapole” kopumā 5 kvadrātkilometru platībā, kas radīs pamatnosacījumos turpmākai orientēšanās sporta attīstībai Rēzeknes novadā.


Projekta mērķis - nodrošināt jaunas vietējā dabas potenciāla aktivizēšanas un integrētas veselīga dzīvesveida, aktīvās atpūtas un tautas sporta brīvā dabā pakalpojuma infrastruktūras izveidi kvalitatīvas un labiekārtotas dzīves vides pilnveidošanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem un viesiem, kas ļautu regulāri vienas sezonas laikā realizēt vismaz 10 aktīvās atpūtas pasākumus brīvā dabā, iesaistot vismaz 500 iedzīvotājus. 


Sabiedriskā labuma projekta „ Rēzeknes novada dabas potenciāla izmantošana iedzīvotāju brīvdabas veselīga dzīvesveida,  aktīvās atpūtas un tautas sporta pasākumu nodrošināšanai” kopējā attiecināmā izmaksas summa ir 6988.00 EUR. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 698.80 - biedrības Orientēšanās klubs “Stiga” finansējums, 90% jeb EUR 6289.20 - pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Šeit

Projekta vadītājs Matīss Ratnieks

 

Write comment (0 Comments)