Rekvizīti

Biedrība “Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs “Stiga””

Reģ. Nr.: 40008024064

Adrese: Šaurā iela 27-16, Daugavpils, LV 5410

Banka: AS “Swedbank”

Swift kods: HABALV22

Konts: LV27HABA0551039116333