Treniņiespējas

Bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecuma ir iespēja trenēties BJC “Jaunība” pulciņos:
“Orientēšanās sports”, trenere Ļubova Pavļukova

“Kartogrāfi”, “Orientēšanās sports”, trenere Anastasija Smoļakova

Uzņemšana pulciņos mācību gada sākumā (augusts/ septembris).

Pieaugušajiem ir peejami treniņu sacensību seriāla “Orientieris 2024” ietvaros ceturdienās un atklātie treniņi otrdienās. Informācija, sazinoties ar Anastasiju (tālr. 29846908).

Pieejamas intervālu treniņu kartes un MTBO kartes, kurās tika izmantoti Stropu poligona KP + ar lentu nomarķētie KP (MTBO tikai ar lentu nomarķētie KP).

Uzdevums: tempā noskriet īsu disanci, atpūtai starp distancēm izmantojot pāreju no pēdējā KP uz nākamās īsās distances startu. 800m *3 inervālu karte; 500m *3 inervālu karte

MTBO (6,5km 11kp pa gaisa līniju): šeit