Pāvelam Rogožinam pirmais starts Eiropas Taku orientēšanās čempionātā

Pāvels šim startam gatavojās BJC “Jaunība” bijušā pedagoga un taku orientēšanās entuziasta Jāņa Gaideļa paspārnē, kas nodrošināja jaunietim papildus treniņiespējas gan tepat Daugavpilī, gan startējot starptautiskā startā Lietuvā, kur Pāvels savā vecuma grupā izcīnīja augsto 2. vietu. Tāpat uz šo startu devās mūsu audzēknis Artjoms Ivanovs, kas jauniešu konkurencē izrindojās Read more…

Uzsākta projekta Biedrības “Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs “Stiga”” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošana 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu „Biedrības “Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs “Stiga”” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (Nr. 23-03-AL28-A019.2201-000004), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. ”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības 2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras Read more…