Projekti

Aktuālie projekti

2024. gadā uzsākta LAD projekta „Biedrības “Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs “Stiga”” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (projekta Nr. 23-03-AL28-A019.2201-000004) īstenošana.

Īstenotie projekti

No 2018. gada janvāra līdz 2023. gada aprīlim kluba treneri nodrošināja iespēju bezmaksas apgūt orientēšanās sporta iemaņas projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101).