Uzsākta projekta Biedrības “Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs “Stiga”” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošana 

Published by AnaSmol on

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu „Biedrības “Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs “Stiga”” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (Nr. 23-03-AL28-A019.2201-000004), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. ”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības 2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai ietvaros, biedrības „Partnerība “Kaimiņi”” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. 

Orientēšanās klubam “Stiga” ir vairāk nekā 40 gadu pieredze attīstot orientēšanās sporta kustību Latgalē, regulāri rīkojot dažādā lieluma sacensības, iesaistot aktivitātēs visu vecumu un visu fiziskās sagatavotības līmeņu dalībnieki bez ierobežojumiem. Liela daļa no orientēšanās seriāla “Orientieris” posmiem norisinās Augšdaugavas novadā. Pateicoties kluba entuziastu rīkotajām aktivitātēm novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties regulārās fiziskās aktivitātēs svaigā gaisā. 

Orientēšanās seriālā “Orientieris” 2023. gada 20 kārtās vidēji startēja startēja 65 dalībnieki, lielāko skaitu sasniedzot Sezonas atklāšanas sacensību pasākumā Ļubastes mežā (80 dalībnieki).  Pasākumu apmeklēja novada iedzīvotāji, kuri ar orientēšanos nodarbojas pirmo reizi, izrādot interesi piedalīties līdzīgās aktivitātēs arī turpmāk. 

Realizējot projektu, tiks novērsti šķēršļi tālākai un daudz plašākai sabiedrības iesaistei veselīga dzīvesveida veicināšanas aktivitātēs Augšdaugavas novadā, jo, iegādājoties nepieciešamo inventāru un komponentes elektroniskā pasākuma dalībnieku pieteikšanās, reģistrācijas, laika uzskaites, pasākuma organizācijas sistēmai, kā arī veicot ieguldījumus Augšdaugavas novada Medumu, Višķu, Ilūkstes un Līksnas pagasta vietējo apkaimju infrastruktūras izveidei specializēto orientēšanās karšu veidā 17 kvadrātkilometru platībā, būs iespējams piesaistīt lielāku dalībnieku skaitu un attīstīt jaunu sabiedrības pieprasītu pakalpojumu piedāvājumu, piemēram,  rogainingu, taku skriešanu, nūjošanu un slēpošanu.  

Projekta vadītājs Matīss Ratnieks 

Categories: Jaunumi

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *