Latvijas taku-o čempionāts 2018

Latvijas taku-o čempionāts notiks 2018. gada 25-27. maijā Daugavpilī.

Publicēts: 2. biļetens, pieteikšanās sistēma.

25.maija rezultāti. Risinājumi.
26.maija Pre-O rezultāti, Temp-O rezultāti. Pre-O risinājumi, Temp-O (1., 2., 3., 4., 5., 6.).
27.maija rezultāti. Risinājumi.

Latvian trail-o championship will take place from 25th to 27th May 2018 in Daugavpils.

Published: 2nd bulletin, online entry

Results for 25th May.
Pre-O results and Temp-O results for 26th May.
Results for 27th May.

Чемпионат Латвии по Трайл-О 25-27 мая 2018 года в Даугавпилсе.
Опубликован: 
2 бюллетеньсистема заявки.