Latvijas taku-o čempionāts 2018

Latvijas taku-o čempionāts notiks 2018. gada 25-27. maijā Daugavpilī.

Publicēts: 1. biļetens, pieteikšanās sistēma.

Latvian trail-o championship will take place from 25th to 27th May 2018 in Daugavpils.

Published: 1st bulletin, online entry

Чемпионат Латвии по Трайл-О 25-27 мая 2018 года в Даугавпилсе.
Опубликован: 
1 бюллетеньсистема заявки.

 

 

Thursday, April 19, 2018